فدا کاری

این روزا همش به این فک میکنم که گوسفندام تو عالم خودشون یه سعادتی دارن یه راه که میتونن  باهاش به اوج برسن...

وقتی انتخاب نمیشن ودلشون میشکنه و مجبورن دوباره تلاش کنن تپل شن تا سال بعد...

از ترس پس فرستادنش از شب تا صبح سکوت میکنه ولحظه هارو میشماره....

چشماش برق میزنن نفسش ارومه وحتی به فکر گرسنگیش هم نیس...

گوسفند این جوری بودنم افتخاره!

---------------------------------------------------------------------------------------------

چقدر قشنگ میشه مریضی،وقتی دلهارو به رحم میاره و اشتی هارو برقرار...

شکرت

شنیدی میگه:چشاش ارامشی داره ...که تو چشمای هیشکی نیس...میدونم که توی قلبت بجز من جای هیشکی نیس...!شرح حال دیشب من بود!!

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
azish

اما .... لطفا گوسفند نباشید... اخه عالمشون کجاش خوبه ؟؟؟ خوبه ادم و با پشم و پیسی و گوشت ببرند قربونگاه ؟؟؟[سبز] کجای این زندگی عشق هست؟؟؟[شیطان] زدگی و علم هست ؟؟؟