گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود

رقیه؟

هیچی نگفته کار خودتو میکنیا......

هیچی دیگه چیکار ازدستم برمیاد؟!

/ 3 نظر / 12 بازدید
قاصدک

آره،واقعا گاهی نگفته به نامت میفته... در نزده،در باز میشه...

قاصدک

آدرس جدیدم ghasedak1719.persianblog.ir

قاصدک

دخترتوکجایی؟ چیکارداری میکنی؟ دلم برات تنگ شده بابا... آپ کن دلم واشه...